Koulutus ja opinnot

Peruskoulutus ja -tutkinnot

A) Ylioppilas (Korson yhteiskoulu, kuusi laudaturia 1972)

B) Musiikin opinnot

Musiikkikoulun oppimäärä 1972: pääaine piano, arvosana erinomainen
(Vantaan musiikkiopisto)
Pianonsoiton I-kurssi 1972 (Vantaan musiikkiopisto)
Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosasto 1972-1973
Pro Musica –mitali (Suomen Musiikinopettajat ry)

C) Teologia

Teologian maisteri 1978
kaksi pääainetta: yleinen käytännöllinen teologia, yleinen kirkkohistoria
(Helsingin yliopisto)

D) Kielitaito

Englanti
yo-tutkinto 1972, pitkä oppimäärä (arvosana laudatur)
pro exercitio 1972

Ruotsi
yo-tutkinto 1972, pitkä oppimäärä (arvosana laudatur)
Ruotsinkielinen saarnanäyte; laudatur 1989
Ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (Valtion kielitutkintolautakunta 1999)
ylimääräinen todistus: ruotsin kielen erinomainen suullinen taito
(Valtion kielitutkintolautakunta 1999)

Saksa
yo-tutkinto 1972, lyhyt oppimäärä (arvosana laudatur)
Saksan kaupallisen lähetystön tunnustuspalkinto 1972
Väitöskirja 1996 pääasiassa saksalaisesta aiheesta, lukuisia tieteellisiä esitelmiä ja artikkeleita saksaksi – ks. Tiede, kansainvälinen tutkimustyö)

Ranska
yo-tutkinto 1972, lyhyt oppimäärä (arvosana laudatur)

Latina
pro exercitio 1978
lisensiaattilatina 2003

Kirkollinen jatkokoulutus

Rippikoulun opettajan kurssi 1978
Lehtorin oikeudet 1979 (Helsinki)
Gordonin perhekoulun ohjaajatutkinto 1982
Sielunhoidon täydennyskoulutus 1984-1985
Pariviestinnän ohjaajakoulutus 1986 (peruskurssi)
Pappisvihkimys (Tampere 1988)
Pastoraalitutkinto 1989 (19,25 /20 pistettä)
Seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2002 (korkein arvosana: 3/3)
Rippikoulutyön kurssi 2002
(rippikoulusuunnitelma 2001:n vaatima hiippakunnallinen koulutus)
Teologiharjoittelun ohjaajakoulutus 2005
Ylempi pastoraalitutkinto 2006

Tieteelliset jatko-opinnot

Väitöskirja hymnologian alalta 1996
yleinen kirkkohistoria (Helsingin yliopisto)
Yleisen historian opintoja 20 ov

Teologian tohtori 2003
pääaine: yl. kirkkohist.. (erinomaiset tiedot); sivuaine: käytännöllinen teologia, (erinomaiset tiedot).

Tohtoripromootio 2005 (Helsingin yliopisto, ks. myös kuva Tohtorinhatun ojentaminen).

Tieteellisestä tutkimustyöstä ks. Tiede, kansainvälinen tutkimustyö