Kirjallinen toiminta ja esitelmät 1976-2008

TEOS, ARTIKKELI, KIRJOITUS TAI ESITELMÄ VUOSI
Pietismin kirkonkritiikki virsikirjassa Geistreiches Gesangbuch vuodelta 1704. Yl. kirkkohist. sivulaudaturtyö Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Helsinki. 1976
Suomen evankelisluterilaisen kirkon hautausmusiikki 1900-luvulla. Yl. käyt. teologian laudaturtyö Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Helsinki. 1977
Geistreiches Gesangbuch vuodelta 1704 – huomattava pietistisen liikkeen virsikirja. -Kirkkomusiikkilehti 3/86. Tiet. artikkeli. 1986
Gammalt och nytt från Finland I. -Välkommen till Mikael 2/87. Örebro. Artikkeli. 1987
Gammalt och nytt från Finland II. -Välkommen till Mikael 3/87. Örebro. Artikkeli. 1987
Jehovas vittnen. -Ett föredrag i St. Mikaels församlingshem i Örebro. 1988
Mormonerna. – Ett föredrag i St. Mikaels församlingshem i Örebro. 1988
Att växa till i tro. Jag och du som kristna i vardagen? -Vi tror på den Helige Ande. -Strängnäs stiftsbok 1991. Kumla. Artikkeli. 1991
New Age. –Etelä-Uusimaa (artikkeli) 20.10.1991. Artikkeli. 1991
Antroposofi. –Ett föredrag i Ekenäs församlingshem. 1991
PRAXIS PIETATIS MELICA – vanha virsikirjasuosikki Saksasta. – Kirkkomusiikkilehti 8/93. Tiet. artikkeli. 1993
Geist=reiches Gesang=Buch vuodelta 1704. –Tiet. esitelmä Sibelius.Akatemian kirkkomusiikkiosaston hymnologisen tutkimuksen päivässä 30.3.1995. 1995
Virsimusiikin tehtävä ja harjoitus hallelaisessa pietismissä. -Tiet. esitelmä Suomen kirkkohistoriallisen seuran kuukausikokouksessa 3.4.1995 Säätytalolla. 1995
Der Buchhändler Andreas Luppius und die von ihm verlegten Gesangbücher. -Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 35. Band. 1994/95. Göttingen. Tiet. artikkeli. 1996
Zu den Vorläufern und Vorbildern des Geist=reichen Gesang= Buches aus dem Jahre 1704. -IAH Bulletin Nr. 24. Groningen. (Painettu tiet. esitelmä, pidetty kokouksessa Internationale Arbeitsgemeinschaft der Hymnologie -Tagung. Lübeck 1995) 1996
Johann Anastasius Freylinghausenin Geist=reiches Gesang= Buch – eräs protestanttisen virsihistorian ”bestseller” ja sen kansainvälinen vaikutus. -Musiikki 1/1996. Helsinki. Tiet. artikkeli. 1996
GEIST=REICHES GESANG=BUCH VUODELTA 1704 PIETISTISENÄ VIRSIKIRJANA. Tutkimus kirjan toimittajasta, taustasta, teologiasta, virsistä ja virsirunoilijoista. Diss. SKHST 172. Jyväskylä. 1996
Und sungen das lied Mosis deß Knechts GOttes, und das lied deß Lamms” (Apoc. XV:3). Zur Theologie des Freylinghausenschen Gesangbuchs aus dem Jahre 1704. -Geist=reicher Gesang. Halle und das pietistische Lied. Hrsg. v. Gudrun Busch & Wolfgang Miersemann. Hallesche Forschungen 3. Tübingen. Tiet. esitelmä kokouksessa -Geist=reicher Gesang. Halle und das pietistische Lied. Franckesche Stiftungen, Halle 5.-7.10.1999 (Painettu artikkelina: Publikationen des Interdisziplinären Zentrums für Pietismusforschung.) 1997
Jumalan rakkaus – rakkaus Jumalaan. Unohdetuista piirteistä pietismin virsissä. -Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja 1. Helsinki. Tiet. artikkeli. 1997
Literaturbericht zur Hymnologie. Finnland 1985-1996. -Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 36. Band. Göttingen. Tiet. artikkeli. 1997
Psalmbokens utveckling och framtid. –Om psalmbokens disposition. –Tiet. esitelmä Pohjoismaisilla hymnologipäivillä Sibelius-Akatemiassa 21.11.1997. 1997
Geist=reiches Gesang=Buch från år 1704 som pietistisk psalmbok. –Tiet. esitelmä Pohjoismaisilla hymnologipäivillä Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä 22.11.1997. 1997
Kirkko ja kaupunki -lehden kolumnistina (kirkkomusiikki) 1997-1998
Tiet. kirja-arvostelu: Pietismin virsirunouden tutkimus elpyy – amerikkalaisen ja tanskalaisen väitöskirjan arviointia. -Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 87. Helsinki. 1998
Tiet. kirja-arvostelu (TA): Johannes Wallmann: Totinen kääntymys ja maailmanparannus. Pietismi kirkkohistoriallisena ilmiönä. Suom. Esko M. Laine. Kirjaneliö. Pieksämäki 1997. 1998
Uskon rajoilla – paikallisseurakunnan näkökulma. –Painettu esitelmä, pidetty Helsingin yliopistossa 21.-22.10.1997 seminaarissa Kulttuurin muutos ja uskonnolliset ilmiöt (Change of Culture and Religious Phenomena). Lähetysteologinen aikakausikirja. Helsinki. 1998
Saksalaisen pietismin virsiä kokoelmassa Hengellisiä lauluja ja virsiä. -Virsin, lauluin, psalttarein. Juhlakirja Reijo Pajamon 60-vuotispäivänä 27.9.1998. Toim. Erkki Tuppurainen. Sibelius-Akatemia. Kirkkomusiikin osasto ja Kuopion osasto. Kuopio. Tiet. artikkeli. 1998
Virressä on voimaa. -Esitelmä Turun hiippakunnan pappien ja Kanttorien koulutustapahtumassa Turun kristillisellä opistolla 16.3.1999. 1998
Laula kaikin voimin! ”Mooseksen ja Karitsan virret” ja hallelaisen pietismin laululiike 1600-1700 -lukujen taitteen Saksassa. -Esitelmä Forssan kaupungintalolla 7.4.1999. 1999
Hakkapeliitta-ajan saksalaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia virsiä. –Esitelmä Hakkapeliittapäivillä Tammelassa 9.8.1999. 1999
Jumalanpalveluksen virsien historiaa. –Esitelmä koulutuspäivässä radiojumalanpalvelusseurakunnille Kirkon Koulutuskeskuksessa 19.11.1999. 1999
Pääsiäisvirtemme. -Esitelmä Turun hiippakunnan pappien ja Kanttorien koulutustapahtumassa Turun kristillisellä opistolla 16.3.1999. 1999
Virressä on voimaa. Välähdyksiä vanhojen ja uusien adventtivirsien maailmasta, sepittäjistä ja veisaajista. –Esitelmä Turun tuomiokirkossa Usko ja elämä -sarjassa 29.11.1999 1999
Veli. Vene. Vero.Vesi. Vieras. Virsi. (Hartaussanoja vuoden eri päiville.) -365 sanaa naiselle. Toim. Tuula Pohjalainen-Vinko. Helsinki 1999. 1999
Luterilaisen seurakuntavirren synnystä ja alkuvaiheista – välähdyksiä 1500-luvun virsistä. –Esitelmä Tampereen tuomiokirkossa 27.2.2000 sarjassa Kirkkomusiikin kaksi vuosituhatta. 1999
New Age och nyandlighet – en ny folktro ? Ett föredrag i Vänstugan (Ekenäs) 29.4.2000. 2000
Esirukous jumalanpalveluksessa, Jumalanpalveluksen virret liturgian osana – luennot radiojumalanpalvelusten toimittajien koulutuspäivässä Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä 27.4.2000. 2000
Virsisaarna luterilaisen kirkon saarnatyyppinä. -Esitelmä saarnakurssilla 16.2.2001 Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. 2000
Hengelliset laulut ja virret ”kirkon jatkuvasti nuortean elämänvoiman” tulkkina – hahmotelmia HLV:n historiasta, sisällöstä ja merkityksestä. –Tiet. esitelmä Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikokouksessa 29.2. 2000 Sibelius-Akatemiassa 2001
Jumalanpalveluksen virret – virret jumalanpalveluksessa. -Esitelmä radiojumalanpalveluksen neuvottelupäivillä Tikkurilan kirkossa 15.4.2001 2001
”Kerro minulle, mitä laulat, niin tiedän, mitä uskot.” VIRSISAARNA – SOIVAN SANAN SAARNA. -Saarnan käsikirja. H:ki 2001. Artikkeli. 2001
Jaakko Finnon virsikirja vuodelta 1583. – Esitelmä Vuosaaren kirkossa 20.9.2001 2001
Wanha wirsikirja kolmesataa vuotta 1701-2001. – Esitelmä Kulosaaren seurakuntatalolla 14.10.2001. 2001
Virsisaarna. –Artikkeli. Saarnan käsikirja (toim. Jari Jolkkonen). 2001
Von den 683 ”geist=reichen” bis zu den 815 ”neuen geist=- reichen” Liedern. -(Tiet. esitelmä kokouksessa Pietistische Liedkultur. Das Freylinghausensche Gesangbuch: Aspekte seiner Entstehung und Wirkung. Franckesche Stiftungen, Halle 29.9.-2.10.1999) 2001
Das Neue Geist=reiche Gesang=Buch (Halle 1714) und seine Beziehung zu dem Geist=reichen Gesang=Buch (Halle 1704). Painettu artikkelina: Pietismus und Liedkultur. Hallesche Forschungen 9. Tübingen 2002. (Publikationen des Interdisziplinären Zentrums für Pietismusforschung) 2002
Das “[…] Sonderlich in Stockholm Gebräuchliche Teutsche Gesang=Buch” (Stockholm 1724) mit seinen Vorläufern. Zur Rezeption des Liedstoffes der Freylinghausenschen Gesangbücher in Schweden im frühen 18. Jahrhundert. –Vanha ja nuori. Juhlakirja Simo Heinisen täyttäessä 60 vuotta. Studia missiologica et oecumenica Fennica 60, Helsinki 2003. Tiet. artikkeli. 2003
Ei yksi ihminen mitään voi – vai voiko? Pienestä orpokodista maailmanlaajuiseksi vaikuttajaksi. Hallen orpokoti ja sen vaikutus. -Esitelmä Hakavuoren kirkolla 25.2. 2003. 2003
Orpokodin virsikirjasta maailmanvalloittajaksi. –J.A. Freylinghausenin virsikirja 1704. -Esitelmä Hakavuoren kirkolla. 24.5.2003. 2003
Little Hymn School I. –Kertomuksia virsistä meiltä ja muualta Suomenlinnan kirkossa 29.7. 2004. Vuorovaikutteinen esitelmä. 2004
Little Hymn School II.- Kertomuksia virsistä meiltä ja muualta Suomenlinnan kirkossa 8.8. 2004. Vuorovaikutteinen esitelmä. 2004
Hoosianna, Daavidin Poika! Asiaa adventin virsistä. –Vuorovaikutteinen esitelmä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Johanneksen srk-talolla 1.12.2004. 2004
Zur Rezeption des Freylinghausenschen Gesangbuches im Schweden des frühen 18. Jahrhunderts. –Tiet. esitelmä Freylinghausenin virsikirjan 300-vuotisjuhlakokouksessa (Internationales Symposion der Franckeschen Stiftungen in Verbindung mit der Regionaltagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, Halle 29.9.-2.10.2004). 2004
Das Frontispiz des Geist=reichen Gesang=Buches (Halle 1704) als Spiegel der Theologie des Pietismus. –Tiet. esitelmä Mainzin Johannes Gutenberg -yliopiston (Deutsches Institut, Graduirtenkolleg ”Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär”) symposiumissa Gesangbuch-illustration Magdeburgin ev. konsistoriossa 24.-27.1.1999. Painettu: Gesangbuchillustration. Beiträge zu ihrer Geschichte. Mainzer hymnologische Studien. Band 11. Göttingen 2005. (1995) 2005
Geist=reiches Gesang=Buch (Halle 1704) – 300-vuotiaan orpokodin virsikirjan virsistä suomalaisessa virsikirjassa. Esitelmä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Johanneksen srk-talolla. 16.1.2005 2005
Adventin virsiä meillä ja muualla. -Vuorovaikutteinen esitelmä (adventtimusiikkihartaus) Suomenlinnan kirkossa 27.11.2005. 2005
Von Martin Luther bis Johann Wilhelm Petersen -Zu den Lieder-dichtern des Geist=reichen Gesang=Buches (Halle 1704 u. 1705) von Johann Anastasius Freylinghausen. Esitelmä tiet. kokouksessa I. Internationaler Kongreß für Pietismusforschung (Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)29.9.-2.10.2001. Painettu: Interdisziplinäre Pietismusforschungen. Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001. Hallesche Forschungen 17/2. Tübingen 2005. (2001) 2005
Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja – ainutlaatuinen, ennen tuntematon suomalainen virsikirja Ruotsin vallan ajalta. –Kirjaesittely Helsingin yliopiston kirjastossa kirjalöydön julkistamistilaisuudessa 25.1.2005. 2005
Yllätyslöytö ruotsalaiskartanosta – hämmästyttävä lisä Ruotsin vallan aikaiseen suomenkieliseen kirjallisuuteen. -Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti 1/2005. Tiet. artikkeli. 2005
Hämmästyttävä virsikirjalöytö 1600-luvulta. – Tuore oliivipuun lehti 1/2005 (Turun arkkihiippakunnan tiedotuslehti). Tiet. artikkeli. 2005
Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja – salaperäinen löytö ruotsalaiskartanosta. –Kirkon tiedotuskeskuksen uutissivu 10.2.2005. Artikkeli. 2005
Arvoituksellinen löytö ruotsalaiskartanosta – Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja (Tukholma s.a.). Kirkkomusiikkilehti. Tiet. artikkeli. 2005
” […] aus des Phoenix asch und modern muß der neue Mensch aufflodern […]”. Zur Anthropologie der Freylinghausenschen Gesangbücher. -Esitelmä kansainv. tiet. kokouksessa Die ”Neue Kreatur”. Pietismus und Anthropologie. Erinnerung – Erneuerung – Erwartung. II. Internationaler Kongreß für Pietismus-forschung 28.8.-1.9.2005 ks. 2009. (2005)
Yllättävä kirjalöytö ruotsalaiskartanosta – lisäys kansalliskir-jastomme ruotsinvallan aikaiseen suomenkieliseen kirjallisuuteen. -Bibliophilos 4/2005. Tiet. artikkeli. 2005
Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja (Tukholma s.a.) – ajankohtainen haaste virsikirjatutkimukselle. –Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2005. Helsinki. Tiet. artikkeli. 2005
Aurinkomme ylös nousi. -Vuorovaikutteinen esitelmä pääsiäisen virsistä Helsingin tuomiokirkkosrk:n pappien ja kanttorien jumalanpalvelusseminaarissa 8.3.2006. 2006
Aurinkomme ylös nousi. -Vuorovaikutteinen esitelmä pääsiäisen virsistä Lauttasaaren kirkolla pääsiäispäivänä 16.4.2006. 2006
Keskiajalta uskonpuhdistukseen. Kertomuksia virsistä ja vanhoista virsikirjoista. Oppitunti Suomenlinnan ala-asteen 5.-6. luokille 5.9.2006 (Suomenlinnan ala-aste). 2006
Mikä saa sydämen iloiseksi? Miksi virressä lauletaan, että oma puku putoaa? Kenestä soi kaunein laulu? -Esitelmä ehtoollisvirsistä srk-illassa Helsingin Tuomiokirkon kryptassa 13.9.2006. 2006
Virsiä adventtiin ja jouluun – hiippakunnallinen pappien ja kanttorien koulutuspäivä 11.9.2007 (S-P Koski, H. Remes, S.Rissanen) Paavalin kirkko. 2006
Virsikirja 20 vuotta. –Virsilauluilta Kallion kirkossa yhdessä prof. Reijo Pajamon kanssa 14.10.2007 (YLE-1). Vurovaikutteinen esitelmä. 2007
Virsiä joulusta pääsiäiseen. –Hiippakunnallinen neuvottelupäivä (hengellinen matkakumppanuus) 7.1.2008 Helsingissä. 2007
Paul Gerhardtin vaikutus pietismin virsirunouteen. Esitelmä valtakunnallisessa Paul Gerhardt –seminaarissa Sibelius-Akatemiassa 12.3.2007. –Tiet. esitelmä ja artikkeli. Ilmestynyt painettuna Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirjassa Hymnos 2008. 2008
Käykäämme nyt Jerusalemiin. Vuorovaikutteinen esitelmä kärsimysajan virsistä srk-illassa. Helsingin tuomiokirkon krypta. 2008
Pääsiäisen ilovirsiä ja lauluja. Vuorovaikutteinen esitelmä pääsiäisvirsistä. Helsingin tuomiokirkon krypta. 2008
Virsitohtorin vastaanotolla. –Vuorovaikutteinen esitelmä ja virsikirja-analyysitilaisuus Hymnologian ja liturgiikan seuran virsiviikonlopussa Sammonlahden kirkolla Lappeenrannassa 26.10.2008. 2008

Tiet. artikkeli” = tieteellinen artikkeli.
“artikkeli” = sekä tiedettä popularisoiva että seurakunnallinen artikkeli.
“Tiet. esitelmä”= tieteellinen esitelmä.
“Esitelmä” (föredrag) = sekä tiedettä popularisoiva että seurakunnallisinen esitelmä.
Vuorovaikutteisessa esitelmässä seurakunta tai yleisö osallistuu mm. laulamalla useita kertoja.

Uusimmat 2008-2012/2013 ks. Tieteellisiä artikkeleita ja esitelmiä (uusimmat) sekä Kirkollisia, vuorovaikutteisia esitelmiä ja tilaisuuksia (uusimmat)