Viranhoidosta kirjattua

viranhoito

TYÖ SUOMALAISTEN SIIRTOLAISTEN PARISSA 1987-1990, ÖREBRON ROVASTIKUNTA, RUOTSI

YLEISESTI

“Suvi Päivi Koski on hyvin tehokas ja pätevä seurakunnan rakentaja, jolla on erittäin hyvät johtajanominaisuudet. Toimikautenaan Örebrossa hän on elävöittänyt ja laajentanut suomenkielistä seurakuntatyötä huomattavasti. Hän on osoittanut ennen kaikkea kykyä liittää uusia, muuten kirkon ulkopuolella eläneitä ryhmiä mukaan kirkolliseen toimintaan. Laaja-alaisen seurakuntatyön kehittäminen ei ole johtanut siihen, että suomenkielisen seurakunnan profiili olisi muuttunut vähemmän tärkeäksi. Hänen henkilökohtainen, luterilaisittain sävyttynyt hurskautensa on vaikuttanut sen, että sielunhoito, rukous ja Raamatun tutkiminen ovat saaneet itsestään selvän keskeisen aseman kaikessa työssä.”

Kirkkoherra, lääninrovasti,
teologian tohtori Björn Svärd
Mikaels församling (Mikaelin seurakunta),
Örebro 28.11.1989

JOHTAJUUS SUOMENKIELISEN TYÖN ORGANISAATIOMUUTOKSESSA 1988-1990

Suomenkielisen työn lähinnä yhdistysmuotoisen hallintomuodon uudelleen organisoimisesta Örebron rovastikunnassa (1988-1990):

[…] vuonna 1990 suomenkielinen työ siirrettiin yksinomaisesti Ruotsin kirkon ja Örebron rovastikunnan alaiseksi. Suomenkielistä toimintaa harjoitettiin sen jälkeen koko rovastikunnassa, mutta Mikaelin seurakunnan (Mikaels församling) kirkkoneuvoston alaisuudessa. Suomenkielisen työn johtoon asetettiin komitea, johon kuului suomenruotsalaisia Örebron rovastikunnan alueelta ja kaksi Mikaelin kirkkoneuvoston edustajaa. Komitea toimi Mikaelin seurakunnan kirkkoneuvoston alaisena.

[…] Suvi-Päivi Koski oli tämän muutostyön kärjessä. Hän totesi hajanaisen organisaation tekevän seurakuntatyön jatkamisen mahdottomaksi ja panosti välttämättömään muutokseen pelottomasti. Hän ymmärsi suomalaisen seurakunnan henkiinjäämisen olevan riippuvainen selkeärakenteisesta organisaatiosta, jossa vastuunjako olisi selvä. Muutos myös tuotti hyvän tuloksen. Siitä kaikki ovat jälkeenpäin olleet yksimielisiä. Örebrossa tehdyistä muutoksista tuli sitten esikuvallisia muuallakin Ruotsin suomenkielisessä työssä.

Tässä kuvatussa muutostyössä Suvi-Päivi Koski osoitti käsitykseni mukaan rakkautta asiaan, realismia asioitten käsittelyssä ja rohkeutta. Hän osoitti pystyvänsä yhdistämään teologisen tietämyksen hallinnolliseen realismiin ja lahjakkuuteen.

Björn Svärd, Örebron lääninrovasti, Mikaelin seurakunnan
kirkkoherra Suvi-Päivi Kosken viranhoitoaikana Ruotsissa
(Örebro 12.5.2006).

TAMMISAAREN SEURAKUNNAN KAPPALAISUUS 1990-2001 (KAKSIKIELINEN VIRKA)

“Suvi-Päivi Koski oli mukana kehittämässä seurakuntatyötä – erityisesti seurakuntamme suomenkielisellä sektorilla. Hänen halunsa luoda uutta ja etsiä yhteyttä seurakuntalaisiin saivat aikaan lukuisia onnistuneita projekteja ja panostuksia. Hänen musikaalisuutensa taas tuli hyvään tarpeeseen mm. Tammisaarimessussa, jonka hän itse kirjoitti ja yhdessä kanttoreiden kanssa harjoitutti. Lapsi- ja perhetyö kokivat hänen aikanaan kasvukauden.

Suvi-Päivi Koski oli aina yhteistyöhaluinen ja -kykyinen. Se sopi hyvin siihen johtajuuteen, jota allekirjoittanut halusi painottaa, nimittäin tiimi- ja prosessiajatteluun – sekä osana seurakunnan kehittyvää työtä (työntekijät) että siitä seuraavana toimintana (seurakuntalaiset).”

Kirkkoherra Anders Lindström
Ekenäs församling/Tammisaaren seurakunta
25.4.2006

TUOMIOKIRKON KAPPALAINEN 2007-, HELSINGIN TUOMIOKIRKKOSRK

kulkue

”Tuomiokirkon kappalaisen työ on poikkeuksellisen vaativa organisointi- ja johtamistehtävä. Erilaisia tapahtumia on Tuomiokirkonmäellä vuosittain tuhansia. Kappalainen koordinoi kaikkea sen toimintaa jumalanpalveluksista näyttelyihin ja paneelikeskusteluista ministeriöiden hartauksiin. Vuotuisia kävijöitä on yli 500 000. Tuomiokirkon kappalainen on myös oman kirkkonsa tiimin koordinoija ja hänen tehtävänään on johtaa sen toimintaa. Viranhaltija on seurakunnan johtoryhmän ja valmiusorganisaation (kriisityöryhmä) jäsen ja toimii tuomiokirkkoseurakunnan johtavan kappalaisen sijaisena.

Suvi-Päivi Koski on toiminut Tuomiokirkon kappalaisena kolmen vuoden ajan. Tänä aikana hän on laajan tehtäväkenttänsä lisäksi mm. kehittänyt monikielisiä jumalanpalveluksia, seurakunnan omaa näyttelytoimintaa (krypta) ja toiminut uuden työmuodon, turistityön, ohjausryhmän puheenjohtajana.

Suvi-Päivi Koski on johtaja, joka perehtyy asioihin tarkasti, ottaa vastuuta, on oma-aloitteinen ja omaa iloisen kristillisen elämänkatsomuksen. Hänen asiantuntemuksensa, taitonsa ja palvelualttiutensa on ollut suuri tuki seurakunnallemme.”

Marja Heltelä, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan johtava kappalainen
26.10.2009

Olen saanut työskennellä Suvi-Päivin kanssa Tuomiokirkkoseurakunnassa muutaman vuoden. Olemme yhdessä järjestäneet kaikenikäisille suunnattuja jumalanpalveluksia ja tapahtumia.

Minusta seurakuntatyö parhaimmillaan on sitä, että kaikenikäiset ihmiset viihtyvät yhdessä. Musiikkipitoiset Kynttilämessut ja Suvimessut ovat koonneet yhteen kirjavan ja runsaan seurakunnan laulamaan, rukoilemaan ja kuulemaan Jumalan sanaa. Seimikurssit ja pääsiäismunakurssit näyttelyineen innostavat sekä lapsia että aikuisia askartelemaan sekä etsimään joulun ja pääsiäisen tärkeintä sanomaa.

Suvi-Päivi on on aikaansaava ja tarmokas. Hänellä on taito tartuttaa yhdessätekemisen riemu eri-ikäisiin seurakuntalaisiin.

Nana Honkasalo
varhaisnuorisotyönohjaaja
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
28.10.2009

puhumassa